Welkom op de website van het Korps Militaire Administratie.

Deze website is de digitale ontmoetingsplek voor leden en oud-leden van het Korps Militaire Administratie, en voor allen die het Korps een warm hart toe dragen. Hier maakt het niet uit hoeveel dienstjaren u heeft, welke rang u bekleedt, of hoeveel missies u gedraaid heeft. Wat ons bindt is dat wij ‘Admeurs’ zijn en dat wij dienen met trots en vastberadenheid.  

U vindt op deze website het laatste nieuws op Korpsgebied, info over activiteiten van het Korps MA, links naar andere websites die voor Korpsleden interessant zijn, etcetera.

Samen met de website van de Vereniging Onderofficieren Militaire Administratie (www.vooma.nl) en de Vereniging Veteranen en Oud-militairen Korps Militaire Administratie (webadres: volgt) vormen wij de digitale huiskamer van het Korps Militaire Administratie.

Heeft u zelf copy of ideeën over het uitbreiden van deze website, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Uw ideeën zullen serieus overwogen worden.


Met vriendelijke groet,

De korpsleiding van het Korps Militaire Administratie